ایجاد حساب کاربری در تجیر

به تجیر خوش آمدید. توسط این بخش میتوانید حساب کاری ایجاد نمایید.

لطفا برای شروع شماره موبایل شخصی و یا حقوقی خود را وارد نمایید. در نظر داشته باشید، پس از لحظاتی برای این شماره یک پیام حاوی کد فعالسازی ارسال می گردد که می بایست در ادامه آن را ارائه دهید.

شماره وارد شده معتبر نمی باشد
کد را به درستی وارد کنید

برخی از مشتریان ما